Candles
Official Obituary of

Kenny Bao Bui

November 25, 1995 ~ March 20, 2024 (age 28) 28 Years Old

Kenny Bui Obituary

CÁO PHÓ- OBITUARY
Trong niềm tin vào sự phục sinh với Đức Ki-tô trong ngày sau hết,
gia-đình chúng tôi vô cùng đau buồn kính báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, và bạn hữu gần xa
Con Giuse Kenny Bảo Bùi
Sinh ngày 25 tháng 11 năm 1995 tại
đã được Chúa gọi về với Ngài vào ngày 20 tháng 3 năm 2024
Hưởng dương 29 tuổi

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ - Thứ Hai, ngày 01 tháng 4 năm 2024
Thăm viếng:   11:00 am – 12:00 pm
Nghi Thức làm phép xác & phát tang:   12:00 pm
Thăm viếng:   06:00 pm – 07:00 pm
Giờ Cầu Nguyện:   07:00 pm – 08:00 pm
Thăm viếng:   08:00 pm – 09:00 pm Tại Nhà Quàn Ofield Funeral Home * 4500 Kalamazoo Ave SE, Grand Rapids, MI 49508

Thứ Ba, ngày 02 tháng 4 năm 2024
Tại Nhà Thờ Immaculate Heart of Mary Church * 1935 Plymouth SE, Grand Rapids, MI 49506
Thăm viếng:   10:00 am – 11:00 am
Thánh Lễ An Táng:   11:00 am – 12:00 pm
Sau Thánh Lễ linh cữu sẽ được an táng tại
Nghĩa Trang Resurrection Cemetery * 4100 Clyde Park Ave SW. Wyoming, MI 49508
Cáo Phó này thay thế thiệp tang

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
Cha Tiến Xuân Bùi (Qúa Cố)
Mẹ Vân Hồng Nguyễn
Vợ Malysa Le
Em Antonio Trung Bùi
Em Teresa Phương Uyên Bùi
Em Adrian Thiện Bùi

XIN NHậN
PHÚNG ĐIẾU
Trong lúc tang gia bối rối có điều chi sơ suất. Xin qúy vị nhiệm tình tha thứ.

With endless love and remembrance, we regret to inform that our son, Kenny Bảo Bùi, who was born on November 25th, 1995 in Grand Rapids, Michigan was called home to be with the Lord on March 20th, 2024 at 29 years of age.

Visitation & Funeral Program

Monday April 1st, 2024 at Ofield Funeral Home * 4500 Kalamazoo Ave SE, Grand Rapids, MI 49508
Visitation:   11:00 am – 12:00 pm
Nghi Thức làm phép xác & phát tang:   12:00 pm
Visitation:   06:00 pm – 07:00 pm
Prayer:   07:00 pm – 08:00 pm
Visitation:   08:00 pm – 09:00 pm


Tuesday April 2nd, 2024 at Immaculate Heart of Mary Church * 1935 Plymouth SE, Grand Rapids, MI 49506
Visitation:   10:00 am – 11:00 am
Funeral Mass:   11:00 am – 12:00 pm
Burial Ceremony Resurrection Cemetery * 4100 Clyde Park Ave SW. Wyoming, MI 49508

Cáo Phó này thay thế thiệp tang

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
Cha Tiến Xuân Bùi (Qúa Cố)
Mẹ Vân Hồng Nguyễn
Vợ Malysa Le
Em Antonio Trung Bùi
Em Teresa Phương Uyên Bùi
Em Adrian Thiện Bùi

XIN NHậN
PHÚNG ĐIẾU
Trong lúc tang gia bối rối có điều chi sơ suất. Xin qúy vị nhiệm tình tha thứ.

To send flowers to the family or plant a tree in memory of Kenny Bao Bui, please visit our floral store.

Friends and family have shared their relationship to show their support.
How do you know Kenny Bao Bui?
We are sorry for your loss.
Help others honor Kenny's memory.
Email
Print
Copy

Services

Visitation
Monday
April 1, 2024

11:00 AM to 1:00 PM
Ofield Funeral Home
4500 Kalamazoo Ave SE
Kentwood, MI 49508

Visitation
Monday
April 1, 2024

6:00 PM to 9:00 PM
Ofield Funeral Home
4500 Kalamazoo Ave SE
Kentwood, MI 49508

Visitation
Tuesday
April 2, 2024

10:00 AM to 11:00 AM
Immaculate Heart of Mary Church
1935 Plymouth Avenue Southeast
Grand Rapids, MI 49506-4494

Funeral Mass
Tuesday
April 2, 2024

11:00 AM
Immaculate Heart of Mary Church
1935 Plymouth Avenue Southeast
Grand Rapids, MI 49506-4494

Graveside Service
Tuesday
April 2, 2024

12:15 PM
Resurrection Cemetery
4100 Clyde Park Ave SW
Wyoming, MI 49509

SHARE OBITUARY

© 2024 Ofield Funeral Home. All Rights Reserved. Funeral Home website by CFS & TA | Terms of Use | Privacy Policy | Accessibility